Omgeving

Denk je aan een belangrijk project zoals bouwen of verbouwen? Heb je een concreet bouwproject? Heb je een vergunning nodig? Wil je een bouwovertreding melden?

Team Omgeving geeft algemene stedenbouwkundige informatie en inlichtingen en helpt je met:

 • omgevingsvergunningen;
 • stedenbouwkundige attesten, planologische attesten;
 • verdelingsplannen;
 • stedenbouwkundige uittreksels;
 • structuurplanning en Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s);
 • Gewestplan en Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s);
 • leegstand en verwaarlozing van woningen en bedrijfsgebouwen;
 • inlichtingen allerlei overheidspremies i.v.m. verbouwen, slopen, saneren e.d.;
 • inzage kadaster;
 • onbewoonbaarverklaringen;
 • monumenten en landschappen (beschermingsbesluiten);
 • sociale huisvestingsprojecten.

Team Omgeving vind je op de eerste verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij de onthaalbalie.

Maak hier een afspraak met de medewerkers van het gemeentebestuur. Zo verlies je minder tijd met wachten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?