Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van bepaalde werken of het exploiteren van bepaalde inrichtingen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vervangt vanaf 1 januari 2018 de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning.
De behandeling van een aanvraag verloopt vanaf nu digitaal. Op ieder moment kan je ook de actuele status van je dossier raadplegen.

Als je een project wil opstarten, bekijk dan eerst onze brochure: 'In maximaal negen stappen naar een omgevingsvergunning'.
Neem zeker ook contact op met team Omgeving om je project te bespreken.

Meer informatie kan je vinden op www.omgevingsloketvlaanderen.be

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan je hier terugvinden.
Alle lopende openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen zijn tijdelijk opgeschort door de Corona-crisis. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn op dit moment nog niet gekend.