Openbaar onderzoek en bekendmakingen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen in de gemeente Zemst kan u consulteren via deze link. Opgelet! We hebben gemerkt dat via Internet Explorer niet alles zichtbaar is wat zichtbaar zou moeten zijn. Via Mozilla Firefox of Google Chrome is er geen probleem.


Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek; Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u).
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website van Onroerend Erfgoed vanaf 2 maart 2020.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Meer info vind je terug in de folder in bijlage.

Wat zijn de rechtsgevolgen van deze vaststelling?

De rechtgevolgen voor eigenaars en andere belanghebbenden vindt u terug op de website van Onroerend Erfgoed. Voor administratieve overheden geldt de zorg- en motiveringsplicht voor vastgestelde items. Als vergunningverlenende overheid geldt in geval van sloop van een vastgesteld inventarisitem sinds januari 2017 ook de motiveringsplicht.