Drankvergunning

Drankvergunning

Noot vooraf:

De hieronder gegeven informatie betreft procedures en verplichtingen zoals die in Zemst gelden voor vaste drankgelegenheden. Deze kunnen verschillen in andere gemeenten. Kandidaat-uitbaters moeten voor de opening van hun drankgelegenheid ook diverse andere overheden en instanties aanspreken (bv. de btw-administratie, het FAVV, een ondernemingsloket enz.). Informeer je zo volledig mogelijk en bereid je goed voor alvorens een drankgelegenheid te openen!

Algemeen

De burgemeester levert de drankvergunning af voor het schenken van gegiste (en geestrijke) dranken, ook wel tapvergunning genoemd. In het algemeen verstaan we onder gegiste dranken bieren en wijnen. Geestrijke dranken zijn sterkedranken met een alcoholgehalte van >22 %-vol of gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 %-vol gedistilleerde alcohol bevatten.

Je moet in het bezit zijn van een drankvergunning bij het openen van je drankgelegenheid. Een drankvergunning wordt uitgereikt op naam van de exploitant, d.w.z.:

 • de zaakvoerder(s) van de onderneming of de voorzitter van de vzw, én 
 • de persoon die de drankgelegenheid dagelijks uitbaat (de cafébaas) - deze persoon doet ook de aanvraag

Een drankvergunning is gebonden aan bepaalde perso(o)n(en) én aan een bepaalde locatie. Je kan met een drankvergunning voor café X dus niet gaan tappen in café Y of een ander café Z openen.

In Zemst verloopt de afhandeling van de aanvraag en afgifte van een drankvergunning zonder kosten voor de aanvrager. Er is geen openingsbelasting verschuldigd. Let wel: voor bepaalde prestaties, documenten en controlestukken, geleverd door andere instanties, zijn mogelijk wél kosten te betalen. Vraag dit na bij die instanties.

Een drankvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt als:

 • de exploitant stopt met de uitbating;
 • de exploitant niet langer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. op vlak van moraliteit, verzekering, brandveiligheid ...);

Een drankvergunning moet worden gewijzigd:

 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij wijziging van de exploitant (zaakvoerder(s) en of dagelijkse uitbater);
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van een drankgelegenheid opleggen.

Enkel voor vaste inrichtingen is een drankvergunning vereist. Voor organisatoren van tijdelijke en occasionele uitbatingen, bv. evenementen en zomerbars, geldt een vereenvoudigde procedure met tijdelijke vergunning. Wend je hiervoor tot de dienst Vrije Tijd.

Voor restauranthouders is een drankvergunning enkel vereist als zij ook alcoholische dranken zonder maaltijd verstrekken.

Procedure

De aanvraag voor een drankvergunning doe je online via de koppeling onderaan deze pagina. Na ontvangst van het aanvraagformulier en alle nodige bewijsstukken, wordt het aanvraagdossier geopend. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is en na gunstig onderzoek, levert de burgemeester de drankvergunning af. 

Dien de aanvraag tijdig in. Heel wat documenten en adviezen zijn vereist. Het dossier moet volledig en ontvankelijk zijn ten minste een maand voor opening van de zaak. Zijn nodig:

 • het aanvraagformulier. De medewerker Lokale Economie kan je dat bezorgen.
 • kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van alle zaakvoerders én van de persoon die de dagelijkse uitbating doet ('cafébaas').
 • een recent uittreksel uit het strafregister model 596.1-8 voor alle zaakvoerders én van de persoon die de dagelijkse uitbating doet ('cafébaas').
 • het attest verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979). Vraag dit bij je verzekeraar, hij zal het rechtstreeks naar de burgemeester sturen.
 • een positief controle-attest, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie.
 • een positief milieu-hygiënisch attest. De gemeentelijke milieuambtenaar maakt een afspraak met je voor een controle ter plekke.

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van drankgelegenheden opleggen.


Starten en bijscholen horeca

Een horecazaak uitbaten is tegenwoordig (vergeef ons de uitdrukking) geen klein bier. Eraan beginnen al evenmin. De sector is onderworpen aan een heleboel wetgeving en reglementen waarvan je misschien niet altijd op de hoogte bent (en die bovendien voortdurend wijzigt).

Horeca Vlaanderen biedt opleidingen aan voor beginnende en bestaande horeca-uitbaters.

In de Startersbrochure Horeca van A tot Z vind je alle informatie die relevant is bij het opstarten én uitbaten van een horecazaak. Van inschrijving bij de Kruispuntbank Onderneming tot het aanwerven van een portier, werkelijk alles komt aan bod. Deze brochure is ook een informatief naslagwerk voor wie al een horecazaak uitbaat.

Deze brochure kwam tot stand via een samenwerking tussen Horeca Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De bijdrage van de VVSG werd gerealiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’, met steun van het Agentschap Ondernemen. De aanpassingen op maat van Zemst werden doorgevoerd door de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur van Zemst.

Zomer- en winterbars in Zemst

Het reglement voor de zomer- en winterbars in Zemst kan je hier terugvinden.