Burgerparticipatie

Via ons participatieplatform Zemst aan Zet vragen we op geregelde tijdstippen rechtstreeks jouw mening over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld met het project Samen voor senioren waar je mee kon nadenken over het leven van senioren in Zemst via de babbelbox of tijdens een brainstormsessie.