Adviesraden en focusgroepen

Wat?

Adviesraden en focusgroepen organiseren voornamelijk gemeenschapsvormende activiteiten. Sommige adviesraden en focusgroepen brengen verenigingen samen, anderen organiseren voornamelijk activiteiten.

Wie?

Zowel de samenstelling als de organisatie van de adviesraden en focusgroepen zijn uiteenlopend. Uit elke adviesraad en focusgroep zetelen er maximum twee vertegenwoordigers in de participatieraad.

In onze gemeente zijn volgende adviesraden en focusgroepen actief: 

We herbekijken momenteel het adviesradenmodel om meer uniformiteit te creëren. Binnenkort vind je hier meer informatie.