Beleidsondersteuning

Het team Beleidsonderstening staat o.a. in voor:

  • het voorbereiden en afhandelen van de agenda’s van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
  • de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;
  • informatie over lokale economie (wekelijkse rustdag, vestigingswet, standplaatsen openbaar domein, markten, handelsbeurzen, machtigingen ambulante handel, toegang tot de dienstverlenende intellectuele beroepen);
  • informatie over de gemeente (stratenplan, stickers, politiereglement, ...).

en vind je terug op de tweede verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij het Onthaal.

Bij team Archief kan u terecht voor raadpleging* van:

  • De gemeentearchieven van de deelgemeenten vóór de fusie: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst (tot ca. 1977).
  • Het gemeentearchief van Groot-Zemst na de fusie (vanaf ca. 1978).
  • De bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand van Zemst en deelgemeenten.
  • Verzamelingen en fotocollecties die verband houden met de geschiedenis van Zemst en deelgemeenten.
  • Literatuur en documentatie in verband met de geschiedenis van Zemst en deelgemeenten.

* Raadpleging van bepaalde archiefstukken kan omwille van technische of juridische overwegingen geweigerd worden. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de archiefdienst.