Individueel bezoldigd personenvervoer

Op 1 januari 2020 trad het decreet individueel bezoldigd personenvervoer in werking. Vanaf die dag gelden nieuwe administratieve regels (waarvan hieronder enkele opgesomd).

  • De twee 'oude' vergunningtypes (taxi en VVB) worden vervangen door één generieke vergunning voor de vier soorten diensten: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.
  • LET OP: bestaande vergunningen taxi en/of VVB blijven geldig voor hun resterende looptijd! Zie onder!
  • (Kandidaat-)exploitanten doen een aanvraag voor een nieuwe vergunning online via de Centaurus2020 applicatie. De aanvraag komt automatisch toe bij het gemeentebestuur voor verdere behandeling.
  • Sinds 1 juli 2020 moeten alle chauffeurs een bestuurderspas hebben, dus ook chauffeurs die rijden voor een exploitant met een vergunning van voor 1 januari 2020.
  • De exploitant en de chauffeurs moeten Nederlands kunnen spreken.

Meer info op deze pagina.

Het gemeentebestuur van Zemst heeft geen gemeentelijk reglement IBP opgesteld omdat het decreet en het besluit van de Vlaamse regering voldoende juridische grond bieden. Zemst legt dus geen aanvullende regels op. 

Vergunningen afgegeven voor 1 januari 2020

Taxi en/of VVB

Voor bestaande taxi- of VVB-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen geldig blijven tot de einddatum. Dat betekent dat alle regelgeving, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning blijven gelden. Je chauffeurs moeten een bestuurderspas hebben, aan te vragen in Centaurus 2020.

Als exploitant kan je beslissen om de 'oude' vergunning voortijdig stop te zetten en over te stappen naar nieuwe vergunning. Je moet dan wel een volledig nieuwe aanvraag indienen via Centaurus 2020. Zie boven.