Ambulante handel

Machtigingen ambulante handel (leurkaart) en kermisactiviteit (kermiskaart)

Het aanvragen en afleveren van leur- en kermiskaarten gebeurt niet meer via de gemeente. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket.


Standplaats ambulante handel

Wie als ambulante handelaar een standplaats wenst in te nemen in Zemst, moet daarvoor aanvraag doen bij het gemeentebestuur. Er zijn in Zemst geen vaste of voorbehouden standplaatsen voorzien. Bij je aanvraag stel je zelf de gewenste locatie voor. Een gemeentelijke standplaatsvergunning is vereist voor standplaats op openbaar domein of op privédomein dat onmiddellijk grenst aan openbaar domein (bv. op de parking van een supermarkt ter hoogte van de inrit). Als je twijfelt, contacteer dan de dienst Lokale Economie.

Het verlenen van de vergunning en het innemen van de standplaats zijn gratis. Het gemeentelijk reglement voor de inname van een standplaats voor ambulante activiteiten op openbaar domein of privédomein grenzend aan de openbare weg, buiten een openbare markt, kan je aanvragen bij de dienst Lokale Economie of hier downloaden (PDF).

De aanvraag richt je schriftelijk per gewone brief aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst. Vermeld de volgende gegevens:

  • de exacte locatie van de gewenste standplaats. Voeg een plannetje bij;
  • dag(en) en uren waarop je de standplaats wenst in te nemen;
  • aard van de aangeboden (eet)waren;
  • volledig adres en contactgegevens;
  • ondernemersnummer;
  • duid aan of er een elektrische aansluiting nodig is.

Voeg een kopie bij van je machtiging ambulante handel (leurkaart).


Openbare wekelijkse markt

Er is geen openbare wekelijkse markt in Zemst.


Meer informatie over ambulante handel

Alles wat je moet weten over de regelgeving inzake ambulante handel vind je op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.