Ambulante handel

Machtigingen ambulante handel (leurkaart) en kermisactiviteit (kermiskaart)

Het aanvragen en afleveren van leur- en kermiskaarten gebeurt niet meer via de gemeente. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket.


Openbare wekelijkse markt

Er is geen openbare wekelijkse markt in Zemst.


Standplaats commerciële ambulante handel

Wie als ambulante handelaar een standplaats wil innemen in Zemst, moet daarvoor aanvraag doen bij het gemeentebestuur. Er zijn in Zemst geen vaste of voorbehouden standplaatsen voorzien. Bij je aanvraag stel je zelf de gewenste locatie voor.

Vergunning

Een gemeentelijke standplaatsvergunning is nodig voor een standplaats op openbaar domein of op privédomein dat grenst aan openbaar domein en erop gericht is (bv. op de parking van een handelszaak of horecazaak). Als je twijfelt, contacteer dan de medewerker Lokale Economie.

Het aanvragen en verlenen van de vergunning en het innemen van de standplaats zijn in Zemst gratis. Het gemeentelijk reglement voor de inname van een standplaats voor ambulante activiteiten op openbaar domein of privédomein grenzend aan de openbare weg, buiten een openbare markt, kan je hieronder downloaden (PDF).

Je kan een standplaats op twee manieren innemen:

 • doorlopend (een wekelijks weerkerende dag)
 • eenmalig (of een of meer welbepaalde dagen, niet meer dan 10 per jaar, zonder weerkerend patroon). 

Aanvraag

De aanvraag kan enkel online en doe je minstens 4 weken voordat je de standplaats wil innemen. Let op, zorg dat je de volgende bestanden klaar hebt voordat je aan het invullen van de aanvraag begint:

 • een duidelijk leesbare scan van de voorkant van je machtiging ambulante handel;
 • een foto van je kraam, camionette of wagen;
 • een foto van de locatie waarop je de gewenste locatie hebt ingetekend;
 • ingeval je op privéterrein wil staan: een scan van de schriftelijke toelating van de eigenaar om op zijn/haar terrein te staan, mét vermelding van dagen en uren van inname.

Klik onderaan op deze pagina op de aanvraag die je wil doen en vul het aanvraagformulier in.


Niet-commerciële, occasionele ambulante verkoop

Het Rode Kruis dat zelfklevers verkoopt, de jeugdbeweging die deur-aan-deur wafeltjes verkoopt, een particulier die zelfgemaakte taart verkoopt ten voordele van een sociaal project, een sportclub die een carwash organiseert, het zijn enkele voorbeelden van occasionele verkoop met niet-commercieel karakter.

Toelating

Voor dergelijke verkoop is een voorafgaande toelating nodig. Bij wie je de toelating vraagt, hangt af van de situatie:

 1. Beperkt de verkoop zich tot het grondgebied van Zemst*, dan vraag je toelating aan de burgemeester.
 2. Vindt de verkoop plaats in Zemst en andere (Vlaamse!) gemeenten dan geldt:
 • voor gemeenten met een welbepaald reglement, dat specifieke regels, procedures en bijkomende toelatingen oplegt, bovenop de wetgeving, doe je je aanvraag in die gemeenten. Vraag dus altijd na in de andere gemeenten welke regeling bij hen geldt.
 • voor gemeenten die geen bijkomende regels opleggen, doe je je aanvraag bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Opmerking: voor uitsluitend online verkoop hoef je geen toelating te vragen.

Uiteraard moet de verkoop ten bate zijn van een in de wetgeving voorzien doel. Concreet moet het om een van volgende doelen gaan:

 • menslievend doel
 • sociaal doel
 • cultureel doel
 • educatief doel
 • sportief doel
 • verdediging en promotie van de natuur
 • verdediging en promotie van de dierenwereld
 • verdediging en promotie van een ambacht
 • verdediging en promotie van streekproducten
 • een humanitaire catastrofe
 • steun bij een ramp
 • steun bij belangrijke schade

Aanvraag

In Zemst doe je de aanvraag ten minste vier weken voor de start van de verkoop. Onderaan deze pagina vind je de koppeling naar het aanvraagformulier.

De toelating geldt voor de periode die je opgeeft. Die periode kan niet meer dan één jaar duren. De verantwoordelijke van de verkoop doet de aanvraag en legt een uittreksel uit het strafregister voor. Een koper kan altijd en op simpel verzoek de toelating inkijken.

De burgemeester kan bijkomend onderzoek voeren, bv. door bewijsstukken op te vragen. Het is dan ook sterk aangeraden om alle relevante documenten te bewaren (aankoopfacturen, rekeninguittreksels, flyer, rekening (Excel), lijst met namen verkopers, schermafdruk oproep sociale media, ...).