Participatie in Zemst

Je kan op verschillende manieren bijdragen en meebouwen aan het beleid van onze gemeente. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn mening kwijt kan en in de mate van het mogelijke zullen we er ook rekening mee houden. In Zemst ben jij aan zet! Ontdek hier de mogelijkheden van participatie.

Iedereen die dat wil kan inspraak hebben. Denk maar aan workshops, enquêtes, de babbelbox, via het participatieplatform Zemst aan Zet

Binnenkort kan je ook adviesvragen voorleggen. Deze vragen worden na goedkeuring voorgelegd aan de participatieraad. Die bepaalt waar de adviesvraag behandeld wordt. Een adviesvraag kan op vier manieren behandeld worden:

Om de vormen van participatie in onze gemeente vast te leggen worden spelregels vastgelegd in een participatiereglement. Dat reglement is momenteel nog in opmaak. Je kan het reglement hier raadplegen wanneer het klaar is.