agb@zemst

Met het oog op een optimale dienstverlening en flexibele besluitvorming over de infrastructuur, is het gemeentebestuur op zoek gegaan naar een manier om de vrijetijdsinfrastructuur van Zemst op een soepele wijze te kunnen aanbieden aan de Zemstenaren. Het gaat in de eerste plaats om het Gemeenschapscentrum de Melkerij.
Hiervoor is een zekere vorm van verzelfstandiging aangewezen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).
Op 10 september 2015 besloot de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf agb@zemst op te richten en stelde de statuten ervan vast. Met het besluit van 14 december 2015 heeft Vlaamse minister Liesbeth Homans dit gemeenteraadsbesluit goedgekeurd.

Je kan de besluitenlijsten raadplegen via onderstaande knop.

Besluitenlijst

Samenstelling