Thematische projectgroep

Een thematische projectgroep wordt opgericht om een specifieke adviesvraag te behandelen. Ze bestaat alleen wanneer er een concreet project of thema is waarover overleg nodig is.

Van zodra er een projectgroep opgestart wordt, vind je hier meer informatie.