Communicatie

Team Communicatie vind je terug op de eerste verdieping van het gemeentehuis, meld je aan bij het Onthaal.
Het team Communicatie staat in voor:

  • co√∂rdinatie van communicatiekanalen tussen gemeente en bevolking;
  • algemene informatie (o.a. Gemeentelijk Informatie blad Zemst, Infogids, stratenplan, jaarverslag, gemeentelijke website, perscontacten);
  • interne en externe communicatie;
  • inzage documenten volgens reglement openbaarheid van bestuur;
  • feesten en plechtigheden (recepties, jubilea).