Vossen: nuttig, maar niet altijd gewenst bezoek

De gemeente krijgt meer en meer meldingen van schade door vossen. De vos doet het steeds beter in Vlaanderen en heeft zich aangepast aan het samenleven met de mens.

Een vos is ontegenzeglijk een nuttig dier, want hij of zij eet voornamelijk kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen, die veel schade aan landbouwgewassen kunnen toebrengen. Ook zieke dieren en kadavers worden door vossen opgeruimd.

Maar een vos is ook een opportunist en zal zo weinig mogelijk energie verspillen aan het jagen. Dus als hij een makkelijke prooi als een kip of eend in een hok kan verschalken, zal hij niet aarzelen. Ook pasgeboren lammetjes of biggetjes zijn soms gemakkelijke slachtoffers.

Als een vos in een pluimveehok terecht komt, kan de paniekreactie van de prooien zijn jachtinstinct aanwakkeren met als gevolg dat de vos aan 'surplus killing' gaat doen. Dit wil zeggen dat hij dan meer pluimvee doodt dan hij nodig heeft. 

Voor pluimveehouders is het erg confronterend om ’s morgens een hok vol dode dieren terug te vinden en het is dan ook normaal dat men naar oplossingen gaat zoeken.

Één van de meest gehoorde vragen is of een vos niet geschoten kan worden, zodat de kippen en ander pluimvee terug ‘veilig’ zijn. Toch is het bejagen van de vos geen goede manier om je kleinvee te beschermen. Een bejaagde vossenpopulatie is onstabiel, waardoor er net meer vossen geboren gaan worden. De territoria van de gedode vossen worden binnen de kortste keren terug ingenomen door een nieuwe, jongere vos, die nog niet zo goed is in het beschermen van zijn territorium en dus een kleiner territorium heeft, waardoor er net méér vossen gaan komen op dezelfde oppervlakte.

Bovendien is er nog een roofdier dat hetzelfde gedrag vertoont als een vos, namelijk een marter. Van marters is geweten dat ook zij aan surplus killing kunnen doen, en ook pluimvee, konijnen en knaagdieren doden. Marters zijn beschermd en mogen niet bejaagd of gedood worden.

Ook is het niet toegestaan om vossen zomaar te bejagen. Bijzondere bejaging kan enkel als aangetoond kan worden dat er voldoende preventieve maatregelen werden genomen om jouw dieren te beschermen.

Wat kan je zelf doen om je kleinvee te beschermen?

  • Ophokken: Zowel pluimvee als hoogzwangere of net bevallen kleinvee kan je ’s nachts ophokken. Er bestaan goede, roofdierveilige nachthokken voor pluimvee op de markt. In de handel vind je ook deurtjes die automatisch sluiten en terug openen op vooraf ingestelde tijdstippen. Jong kleinvee kan je best de eerste 10 dagen na de geboorte ophokken.
  • Een afgesloten ren: een ren die zowel bovenaan als onderaan afgesloten is met fijnmazig (max 3 x 3 cm) versterkt draadwerk helpt pluimvee en knaagdieren ook beschermen tegen tamme roofdieren zoals honden en katten. Heb je een hele grote ren nodig omdat je meerdere dieren hebt, dan kan het helpen om de draad diep genoeg in te graven en de bovenste 40 cm draad in een helling van 30° naar buiten te plooien. Ook het spannen van schrikdraad op verschillende hoogtes aan de buitenkant kan helpen.
  • Verjaging: er bestaan in de handel toestelletjes met ultrasoon geluid die de vos of marter verjagen. Deze toestelletjes helpen echter enkel op een kleinere oppervlakte zonder veel obstakels. Opgelet, andere dieren en sommige mensen zijn erg gevoelig aan het ultrasoon geluid en het kan als erg hinderlijk worden ervaren.

Meer informatie kan je vinden op de websites van Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt.