Stedenbouwkundige verordening

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.


Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zemst legt stedenbouwkundige voorschriften op die specifiek van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Zemst. De verordening legt onder meer bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op inzake verkavelingen, bouwwerken en constructies, publiciteitsinrichtingen, zonneschermen en luifels. De gemeentelijke verordening brengt een klaar en duidelijk overzicht omtrent de mogelijkheden op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening binnen de gemeente Zemst. Naast deze verordening kunnen nog andere voorschriften van toepassing zijn op een perceel, zoals bijvoorbeeld verkavelingsvoorschriften. Neem hiervoor contact op met team Omgeving.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.