Milieuhinder

Milieuhinder (lucht, water, bodem, geur, geluid)

Team Omgeving is het centrale meldpunt voor allerhande milieuproblemen. Meldingen worden steeds door de bevoegde omgevingsambtenaar onderzocht, die over een bekwaamheidsbewijs voor toezichthouder beschikt.

Milieuproblemen en meldingen over bedrijven of handelszaken kunnen telefonisch gemeld worden bij team Omgeving. Je kan hiervoor ook een afspraak maken.

Buiten de openingsuren kunnen dringende milieuklachten gemeld worden bij de Lokale Politie op het nummer 015 68 68 69.

Bij burenhinder kan de gemeentelijke burenbemiddelingsdienst worden ingeschakeld (burenbemiddeling@zemst.be of 015 62 71 70). 

Zwerfkatten – verloren/ gekwetste dieren

Voor zwerfkatten en verloren/gekwetste dieren werkt de gemeente sinds 1 januari 2019 samen met het dierenopvangcentrum Zemst (www.dierenopvangcentrumzemst.be).

Ook voor de adoptie van honden en katten of voor het afstaan van je huisdier kan je hier terecht.

Rattenbestrijding

Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen en/of vloeren. Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Het is dus aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden, want de bruine rat plant zich het hele jaar door voort!

Voorkomen is beter dan genezen!

De beste manier van bestrijding is PREVENTIE: beperken dat ratten voedsel, beschutting, water vinden.

 • Bewaar voedselvoorraden gesloten.
 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
 • Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens en doe dat beperkt zodat de rat ’s nachts geen eten meer vindt.
 • Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
 • Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel …).
 • Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Hoe pak je de bestrijding best aan?

 • Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat (voedsel - beschutting - water).
 • Bij een kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen.
 • Indien bovenstaande acties geen resultaat opleveren, kunt u met giftige lokazen werken: rodenticiden op basis van anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze kunt u verkrijgen in de handel. Anticoagulantia zijn traag werkende giffen, hou er dus rekening mee dat het dier pas enkele dagen na opname zal sterven.
 • Een bruine rat is intelligent en schuchter en heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten. Het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt.

Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftige lokazen:

 • Plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zo dicht mogelijk bij de haarden.
 • Leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken, in de haarden, onder houtstapels …
 • Bied steeds voldoende lokaas aan en blijf aanbieden tot de opname stopt.
  => te veel: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk
  => te weinig: niet efficiënt

Zijn voorgaande acties ondernomen en blijft u last hebben van ratten?

Contacteer dienst Werken in Eigen Beheer via de website. Wij contacteren u voor een afspraak zodat onze rattenvanger ter plaatste de toestand kan evalueren.

Hierbij gaat onze assistent na wat de oorzaak is van het probleem en krijgt u advies over de beste aanpak. Indien nodig, ondersteunen wij deze aanpak met het benodigde materiaal en volgen we alles mee op.

Nog dit:

 • Het bestrijden van ratten heeft slechts zin als ook de eerder genoemde preventieve maatregelen in acht genomen worden. Anders zullen de ratten steeds terugkomen.
 • Probeer de dode ratten of muizen meteen te verwijderen voor ze worden opgegeten en haal de rattenbak meteen weg als de plaag voorbij is. Sommige roofvogels zijn namelijk sterk aangewezen op ratten of muizen als voedselbron. Deze natuurlijke vijanden willen we graag behouden.