Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige vragen kan u stellen via omgeving@zemst.be

Vastgoedinformatie zijn verplichte inlichtingen over een bepaald perceel op vlak van ruimtelijke ordening, milieu en openbare nutsvoorzieningen voor een verkoop of overdracht. Ze worden doorgaans aangevraagd door de notaris die de akte verlijdt, of door het vastgoedkantoor dat de verkoop of verhuur van het goed begeleidt. De gemeente Zemst is aangesloten op het Vastgoedinformatieplatform. Het document moet via deze weg worden aangevraagd.

Binnen een termijn van 20 dagen ontvangt u de gevraagde documenten. De factuur wordt afzonderlijk opgestuurd. De administratieve belasting bedraagt € 110 gemeentelijke retributie + € 36,5 platformretributie.