Zwerfkatten

Zwerfkat gespot? Bel het dierenopvangcentrum!

Zwerfkat?

Een zwerfkat is een kat die door omstandigheden op straat is geraakt en geen vaste thuis of eigenaar meer heeft. Ze moet zelf haar eten zoeken en krijgt geen verzorging als ze ziek of gewond is. Het hoeft geen betoog dat het leven van een zwerfkat geen gemakkelijk leven is. Ze staat niet alleen bloot aan allerlei gevaren zoals honden, andere katten, het verkeer en ziekte, maar ook aan hitte, droogte en kou. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers en organisaties die zich het lot van deze dieren aantrekken. Ze zetten zich in voor sterilisatie van zwerfkatten, geven hen gecontroleerde voeding en schuilmogelijkheden.

Hoe wordt een kat een zwerfkat?

Vaak begint een zwerfkat haar leven als huiskat. Ze wordt geboren uit een niet gesteriliseerde moederpoes en de eigenaars vinden geen nieuwe thuis voor het katje, waarna het op straat belandt. Of de eigenaar gaat naar een rusthuis of sterft en de erfgenamen willen of kunnen niet voor de kat zorgen. Soms worden katten zelfs op straat gezet als de eigenaar verhuist. Helaas zijn er ook eigenaars die hun katten aan hun lot overlaten waardoor er op heel korte tijd een grote zwerfkattenpopulatie ontstaat. In die groep komen ook vaak heel wat ziekten voor. Omdat zwangere katten (en die zijn er spijtig genoeg heel veel in een dergelijke kolonie) wegtrekken om hun jongen te werpen, zorgen ze vaak voor overlast in de buurt. Er is geen enkele reden om een kat zomaar aan haar lot over te laten. Toch gebeurt het vaak ...

Als deze katten op tijd worden gevonden – nog voor ze volledig verwilderen – kunnen ze nog in een asiel of opvang terecht en zo hopelijk een nieuwe thuis vinden. Ook kittens die uit een zwerfkat werden geboren en op tijd worden gevonden en gemeld, kunnen zo in een opvang of bij gastgezinnen worden ondergebracht om te socialiseren en een goede thuis te vinden.

Wat kan en moet je zelf doen?

Je kan al veel ongewenste nesten voorkomen door je huiskat te laten steriliseren. Sinds 1 januari 2020 moet elke kat die sinds 1 augustus 2014 werd geboren, gesteriliseerd zijn of worden voor ze vijf maand oud is, ook als ze niet wordt weggegeven of verkocht. Een uitzondering bestaat voor katten waarmee gefokt gaat worden of katten die naar het buitenland gaan.

Een kat geboren na 8 augustus 2017 moet bovendien worden gechipt én geregistreerd als ze wordt weggegeven of verkocht. Voor asielen en kwekers bestaat deze identificatieplicht al langer.

Vind je toch een zwerfkat of -kittens, verwittig dan zo snel mogelijk het Dierenopvangcentrum Zemst. Dat heeft een overeenkomst met de gemeente om zwerfkatten te vangen, te steriliseren, indien mogelijk voor adoptie op te nemen (kittens en tamme zwerfkatten) of terug uit te zetten na een gezondheidscheck. Je kan hen bereiken via:

Dierenopvangcentrum Zemst
tel. 015 14 07 70
www.dierenopvangcentrumzemst.be