Masterplan kasteeldomeinen

De gemeente heeft de opdracht gegeven aan het studiebureau Buur (gespecialiseerd in ruimtelijke planning en landschapsontwerp), in samenwerking met Studio Roma (erfgoed experts), om vijf kasteeldomeinen nader te bekijken en ons te helpen om een toekomstvisie uit te werken. Het gaat om deze kasteeldomeinen: Impelkasteel, Kasteel Wolfslinde, Kasteel Eetveld, Kasteel Van Relegem en Kasteel Van Linterpoort.

De studie is gericht op het parkdomein rondom het kasteel, de kastelen en bijgebouwen (maar niet het interieur), en hun interactie met de open ruimte in Zemst. De studie geeft u inzicht in het historisch netwerk van de kastelen en het belang van de kasteeldomeinen in het landschap, hun landschappelijke en natuurwaarden, maar ook in de instrumenten die mogelijkheden bieden voor deze kastelen.