Verkavelen

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens een van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.
Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je hier terugvinden.

Onze algemene regels voor het verkavelen van een perceel kan je terugvinden in onze stedenbouwkundige verordening.

Neem eerst contact op met team Omgeving via het rechtstreekse e-mailadres voor meer informatie. Daarna kan je om jouw project te bespreken telefonisch een afspraak maken.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.