Verkavelen

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens een van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.
Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je hier terugvinden.

Onze algemene regels voor het verkavelen van een perceel kan je terugvinden in onze stedenbouwkundige verordening.

Neem contact op met team Omgeving voor meer informatie en om je project op voorhand te bespreken.

Maak een afspraak