Registratiepunt droogteschade aan je woning

Wanneer je droogteschade hebt aan je woning kan je dat melden bij het 'Registratiepunt voor droogteschade aan de woning' bij de Databank Ondergrond Vlaanderen. In dit loket kan elke burger recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling door droogte melden.

Met de informatie uit het registratiepunt wil men de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in beeld krijgen.

Aan de registratie wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval. De meldingen dragen wél bij tot de inventarisatie van de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen, doorheen de tijd. Bedoeling is om op termijn ervoor te zorgen dat woningen en funderingen voldoende afgestemd zijn op de ondergrond.

Hoe meer gegevens er verzameld worden, hoe meer we het risico op droogteschade aan woningen in de toekomst kunnen inschatten.

Je kan voor informatie en registratie terecht via volgende link: registreer hier droogteschade aan de woning