Landbouw

In Zemst zijn er een veertigtal land- en tuinbouwers actief. Naast voedselproductie zetten ze zich in voor het onderhoud van het landschap. Door een goede coördinatie en het uitbouwen van eigen initiatieven wil de dienst Landbouw hun noden en vragen beantwoorden en de groeiende maatschappelijke belangstelling voor moderne landbouw vorm geven.

De ambtenaar Landbouw staat in voor:

  • Gemeentelijk landbouwbeleid
  • Secretariaat landbouwraad
  • Secretariaat werkgroep duurzame voeding
  • Secretariaat werkgroep plattelandsgidsen
  • Loket Onderhoud Buitengebied in het Westelijk landbouwgebied

 

De belangrijkste doelstellingen van de gemeentelijke landbouwraad zijn om goede contacten te leggen tussen de landbouwers en het gemeentebestuur en om, in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, te zoeken naar oplossingen voor de problemen van de landbouw.Ben je landbouwer of professioneel actief in de landbouwsector? Dan ben je meer dan welkom! Twee keer per jaar komt de raad samen en buigt zich over het beleidsplan land- en tuinbouw, organiseert activiteiten en geeft advies.