Klimaatactieplan

In Vlaanderen ondertekenden 269 burgemeesters, waaronder ook onze burgemeester, het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden zij zich ertoe om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2030 met minstens 40% terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2011. Naar aanleiding hiervan werd voor Zemst een ambitieus Energie- en Klimaatactieplan opgemaakt. Het Zemstse Energie- en Klimaatactieplan 2030 werd opgesteld binnen een breed participatietraject met zowel burgers, verenigingen, adviesraden als gemeentelijke diensten. Het somt de maatregelen op die de gemeente zal nemen om de vooropgestelde CO2-vermindering te bereiken.

In 2021 werden er verschillende klimaatraden georganiseerd door het gemeentebestuur. Burgers konden op deze manier mee vorm geven aan het Klimaatactieplan 2030. Hieronder de verslagen van deze vergaderingen.