Klimaatactieplan

58 Vlaams-Brabantse burgemeesters, waaronder ook onze burgemeester, ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbinden zij zich ertoe om de CO2-uitstoot in hun gemeente tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2011. In Zemst werd daartoe een klimaatactieplan opgemaakt en een nulmeting van de CO2-uitstoot uitgevoerd.
Het Zemstse Klimaatactieplan 2015-2020 werd opgesteld binnen een breed participatietraject met zowel burgers, verenigingen, adviesraden als gemeentelijke diensten. Het somt de maatregelen op die de gemeente zal nemen om de vooropgestelde CO2-vermindering te bereiken. Vooral op het vlak van huisvesting en mobiliteit kan het verschil worden gemaakt.