Kerkenbeleidsplan

Om het gebruik van de talrijke historische kerkgebouwen in Vlaanderen aan te moedigen vroeg de Vlaamse Overheid aan elke stad en gemeente om een kerkenbeleidsplan op te maken. Op 24 februari 2022 werd het kerkenbeleidsplan van Zemst definitief goedgekeurd. In dit plan is een toekomstvisie uitgewerkt die het voor Zemstenaars mogelijk moet maken om de kerkgebouwen ook voor andere activiteiten of nevenbestemmingen te gebruiken.
Klik hier om het kerkenbeleidsplan te bekijken.

Participatie

Ter voorbereiding van de opmaak van ons kerkenbeleidsplan polsten we naar de mening van onze inwoners. Van de 6 voorziene participatiemomenten in onze verschillende kerken kon door Covid-19 helaas enkel de bijeenkomst in Elewijt doorgaan. Voor de andere locaties werkten we een alternatief uit via invulformulieren, brievenbussen aan alle kerken en een online bevraging. Uit de resultaten bleek dat Zemstenaars de kerken vooral voor culturele en gemeenschapsvormende activiteiten willen inzetten.

Gebruik kerken

Alle info over het gebruik van onze kerken vind je terug onder ‘Gebruik kerken’.