Kerkenbeleidsplan

Bepaal mee de toekomst van de Zemstse kerken!

Begin 2020 startte het gemeentebestuur een participatietraject ter voorbereiding van het kerkenbeleidsplan. Samen met het Centraal Kerkbestuur (CKB), de zes kerkfabrieken, het parochieteam en alle inwoners gingen we, ondersteund door PARCUM (expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur), op zoek naar een gedragen en positief toekomstverhaal voor onze kerken.

Samen willen we vooral onderzoeken welke nevenbestemmingen er naast de kerkelijke vieringen mogelijk zijn voor onze kerkgebouwen. In maart 2020 startten we met een zeer geslaagde brainstormsessie over de toekomst van de kerk in Elewijt. Helaas verhinderde de coronacrisis de volgende vijf bijeenkomsten. Maar we werkten een coronaveilig alternatief uit: deze kerkenenquête. Zo kunnen we toch de mening van zoveel mogelijk inwoners vragen.

Deel je mening!

We vragen alle Zemstsenaars om massaal de enquête over de toekomst van onze kerken in te vullen. Dat kan nog steeds online of via het papieren invulformulier dat u vindt in de Zemst Info van januari of in Kerk&Leven. U kan het via onderstaande pdf ook downloaden en afdrukken. Deponeer het voor eind januari in de ‘kerkelijke’ brievenbussen die je aan elk kerkgebouw vindt.

We zijn uiterst nieuwsgierig naar je mening en zullen je suggesties zeker meenemen in de verdere uitwerking van het kerkenbeleidsplan!

Interesse? Bekijk dan zeker dit filmpje.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.