Openbare Ruimte - uitvoeringsdienst

Team Openbare Ruimte is een bedrijf op zich! Zij staan volledig ten dienste van de inwoners en zorgen dan ook voor de publieke uitstraling van onze gemeente.


De belangrijkste taken van het team zijn:

Onderhoud patrimonium

 • onderhoud en herstellingen aan de diverse gemeentelijke gebouwen (scholen, bibliotheek, ...)
 • schilderwerken
 • herstellen en vernieuwen sanitaire installaties
 • herstellingen aan daken
 • werken aan elektrische installaties (vervangen lichttoestellen, uitbreidingen, ...)
 • metselwerken
 • loodgieterij.

Wegen en riolering

Zij staan in voor het onderhoud en de herstellingen van:

 • voetpaden en greppels
 • de rijweg
 • grindwegen
 • bermen
 • en aanleg riolering (aflopen).

Ruimen van grachten

Voor grotere werken wordt beroep gedaan op een aannemer.

Signalisatie-hygiene-logistiek

Zij plaatsen permanente en tijdelijke signalisatie en zorgen ook voor het onderhoud en de herstellingen van de signalisatie. Verder staan zij in voor de algemene hygiëne, het aanbrengen van wegmarkeringen en ze leveren logistieke steun aan eigen diensten en aan verenigingen die een evenement organiseren (leveren nadar, stoelen,…).

Groendienst-begraafplaatsen

Het team Groen staat onder meer in voor:

 • onderhoud van de parken en plantsoenen
 • onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen
 • onderhoud van alle groenaanplantingen langs wegen en pleinen;
 • vervangen van aanplantingen
 • uitbreidingen van het groenpatrimonium
 • bebloemingsprojecten
 • aankoop sproeistoffen en meststoffen.

Onze gemeente doet al jaren een grote inspanning om het gebruik van sproeistoffen door de eigen teams in te perken. De resultaten zijn dan ook opmerkelijk. Zo gebruiken wij al jaren geen bestrijdingsmiddelen meer in de plantvakken.

2006 is een belangrijk jaar in het verder afbouwen van het herbicidengebruik. Voor het eerst wordt een deel van het grondgebied haast volledig herbicidenvrij beheerd. Het grootste deel van het grondgebied van Zemst-Laar wordt volgens deze principes aangepakt. Dit wil niet zeggen dat onkruid vrij spel krijgt. Wel zal in deze testfase de kaart van alternatieve onkruidbestrijding getrokken worden.

Onderhoud wagenpark

Onderhoud en herstelling van voertuigen en van de machines en gereedschappen van de gemeentelijke diensten.

Magazijnbeheer

Dit team beheert al het materiaal en materieel van de werkliedendienst en de verhuurdienst. Het zorgt voor gepaste dienstverlening aan eigen diensten en de opvolging van verhuringen van materieel.

Op het technisch centrum beschikt deze dienst over een afdeling metaalbewerking en een schrijnwerkerij voor het uitvoeren van o.a. allerlei las- en timmerwerken.