Maaischema bermen

Alle Zemstse bermen worden jaarlijks minstens één keer gemaaid volgens onderstaand schema:

Binnen de bebouwde kom:

 • 1ste maaibeurt vanaf 15 mei
 • 2de maaibeurt omstreeks 15 augustus

Buiten de bebouwde kom:

 • 1ste maaibeurt vanaf 15 juni
 • 2de maaibeurt vanaf 15 september

Uiteraard zijn er ook enkele uitzonderingen:

 • Omwille van de veiligheid wordt er langs de fietspaden 1 snede gemaaid om overhangende vegetatie tegen te gaan. Dit gebeurt tijdens de 1ste maaibeurt vanaf 15 mei.
 • Op bepaalde locaties wordt een ander maairegime toegepast om de Grote Pimpernel of andere belangrijke elementen van de biodiversiteit te beschermen.
  • o Onderstaande straten worden enkel gemaaid in september:
   • - Kleine Parijsstraat
   • - Kleine Molenweg
   • - Nayakker
  • o Onderstaande straten worden een 1ste keer gemaaid vanaf 15 mei en een 2de keer vanaf 1 oktober:
   • - Bosstraat
   • - Hoge Baan
   • - Heusstraat
   • - Kampenhoutsebaan
   • - Vennestraat
   • - Weerdesteenweg
  • o Onderstaande straten worden een 1ste keer gemaaid vanaf 15 juli en een 2de keer vanaf 15 oktober:
   • - Wormelaarstraat
   • - Grimbergsesteenweg
   • - Beekveldstraat
   • - Grote Parijsstraat