Maaischema bermen

Alle Zemstse bermen worden jaarlijks minstens één keer gemaaid volgens onderstaand schema:

Binnen de bebouwde kom:

 • 1ste maaibeurt vanaf 15 mei
 • 2de maaibeurt omstreeks 15 augustus

Buiten de bebouwde kom:

 • 1ste maaibeurt vanaf 15 juni
 • 2de maaibeurt vanaf 15 september

Uiteraard zijn er ook enkele uitzonderingen:

 • Omwille van de veiligheid wordt er langs de fietspaden 1 snede gemaaid om overhangende vegetatie tegen te gaan. Dit gebeurt tijdens de 1ste maaibeurt vanaf 15 mei.
 • Op bepaalde locaties wordt een ander maairegime toegepast om de Grote Pimpernel of andere belangrijke elementen van de biodiversiteit te beschermen.
  • Onderstaande straten worden enkel gemaaid in september:
   • Kleine Parijsstraat
   • Kleine Molenweg
   • Nayakker
  • Onderstaande straten worden een 1ste keer gemaaid vanaf 15 mei en een 2de keer vanaf 1 oktober:
   • Bosstraat
   • Hoge Baan
   • Heusstraat
   • Kampenhoutsebaan
   • Vennestraat
   • Weerdesteenweg
  • Onderstaande straten worden een 1ste keer gemaaid vanaf 15 juli en een 2de keer vanaf 15 oktober:
   • Wormelaarstraat
   • Grimbergsesteenweg
   • Beekveldstraat
   • Grote Parijsstraat

De provinciale waterlopen Zenne en Barebeek worden beheerd door de provincie Vlaams-Brabant. Meer info vind je in de bief in bijlage.