Gracht of waterloop - info

Grachten

De grachten worden ingedeeld in bermgrachten en private grachten.

De bermgrachten bevinden zich naast de openbare wegen en buurtwegen. Zij horen bij de weg omdat ze zorgen voor de afwatering van het regenwater en van het afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. Ze worden onderhouden door het gemeentelijke team Werken in Eigen Beheer.

De private grachten zijn perceelgrachten, die zich tussen de private eigendommen bevinden. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars op wiens grond ze zich bevinden.

Waterlopen

In onze gemeenten zijn diverse waterlopen gelegen. Sommige hiervan zijn zogenaamd 'geklasseerd' en werden dan ook opgetekend in een atlas der waterlopen, eveneens per deelgemeente. Deze klassering gebeurde krachtens de wet op de waterlopen van 28 december 1967.

De atlassen der waterlopen kunnen geraadpleegd worden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Wijzigingen

Voor elke wijziging aan een gracht of een waterloop (bijvoorbeeld overwelving of inbuizing), moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden via het omgevingsloket. De procedure voor de aanvraag van deze vergunning kan je eveneens krijgen bij team Omgeving.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.