Aanpassingen binnen openbaar domein

Een private eigenaar mag zelf geen werken uitvoeren aan het openbaar domein.

Alle aanpassingen worden steeds door de gemeentelijke dienst uitgevoerd. Hiervoor worden (meestal) geen kosten in aanrekening gebracht aan de aanvrager/private eigenaar.

Breedte aanpassing

De oprit, overwelving of aanpassing boordsteen beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegang (= toegang tot een garage/carport en/of voordeur). Bijkomende, aangelegde parkeerplaatsen worden niet beschouwd als strikt noodzakelijke toegangen. In deze gevallen en bij overwelvingen van grachten moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen of kunnen voorleggen.

Het gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de aanleg van opritten kan je hier lezen.

Procedure

Een aanpassing binnen het openbaar domein voor je woning of perceel vraag je met dit formulier aan (kies voor type 'Aanvraag: aanpassingen binnen openbaar domein').

Om alles duidelijk genoeg te maken, dien je een schets of plan (en foto) mee te sturen. Je kan dit doen op basis van dit document.

Vermeld indien nodig het dossiernummer van je omgevingsvergunning in het veld 'Opmerkingen'.
Door het indienen van de aanvraag ga je akkoord met het reglement.

Technische vereisten

De afwerking van het privaat terrein moet gebeuren tot op de rooilijn (= meestal de grens tussen openbaar domein en uw perceel).

Vanaf de boordsteen van de rijweg tot aan de rooilijn wordt het openbaar domein stijgend in een exacte helling van 2% aangelegd (= 2 cm per meter).

Latere noodzakelijke aanpassingen aan de private oprit, die het gevolg zijn van het niet nakomen van bovengenoemde richtlijn, vallen volledig ten laste van de private eigenaar.