Gras inzaaien op openbaar domein

Wil je het openbaar domein voor je woning laten inzaaien tot een grasperk?

online aanvragen

Wil je dit ook zelf onderhouden, dan schenkt het gemeentebestuur jou hiervoor Z-cheques.