Ontwikkelingssamenwerking

Heel wat Zemstse organisaties en inwoners zijn actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ze doen dit door ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, of door hun medeburgers te informeren rond de Noord-Zuidthematiek. Door een goede coördinatie en het uitbouwen van eigen initiatieven wil de dienst Ontwikkelingssamenwerking laten zien hoe waardevol de inzet van deze Zemstenaren is.

Organisaties of individuele burgers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit kunnen aansluiten bij de GROZ. Dit is de officiële adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Zemst. Deze adviesraad bundelt de krachten en geeft mee richting aan het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.

De ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking staat in voor:

  • Gemeentelijk beleid Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Solidariteit;
  • Sensibilisering en capaciteitsopbouw ontwikkelingssamenwerking;
  • Secretariaat Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst – GROZ;
  • Secretariaat werkgroep duurzame voeding;
  • Secretariaat Vredesgemeente;
  • Samenwerking Spermezeu (Roemenië);
  • Samenwerking Sokone (Senegal);
  • Secretariaat ambtelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Waarvoor kan je bij ons terecht?