Ontwikkelingssamenwerking

Heel wat Zemstse organisaties en inwoners zijn actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ze doen dit door ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, of door hun medeburgers te informeren rond de Noord-Zuidthematiek. Door een goede coördinatie en het uitbouwen van eigen initiatieven wil de dienst Ontwikkelingssamenwerking laten zien hoe waardevol de inzet van deze Zemstenaren is.

Organisaties of individuele burgers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit kunnen aansluiten bij de GROZ. Dit is de officiële adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Zemst. Deze adviesraad bundelt de krachten en geeft mee richting aan het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.

De ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking staat in voor:

  • Gemeentelijk beleid Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Solidariteit;
  • Sensibilisering en capaciteitsopbouw ontwikkelingssamenwerking;
  • Secretariaat Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst – GROZ;
  • Secretariaat werkgroep duurzame voeding;
  • Secretariaat Vredesgemeente;
  • Samenwerking Spermezeu (Roemenië);
  • Samenwerking Sokone (Senegal);
  • Secretariaat ambtelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.