Vredesgemeente

Het bestuur ondertekende de engagementsverklaring ‘Zemst Vredesgemeente’ van Pax Christi. Daarom betrekt de gemeente haar burgers bij de herdenking van Wapenstilstand en bij de problematiek van vluchtelingen en actuele conflicten in de wereld.

In die gedachte steunt de gemeente ook Amnesty International en Mayors for Peace voor naleving van alle mensenrechten met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad en voor een wereldwijde kernontwapening tegen 2020.

Heb je een idee voor een actie, geef dan een seintje aan ontwikkelingssamenwerking@zemst.be of via 015 61 88 99.