Schoolomgevingen

De voorbije maanden werkte gemeente Zemst hard aan de plannen voor het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen. Op 16 december 2020 wordt een eerste concrete stap genomen door de uitbreiding van de zones 30. Op korte termijn volgen het plaatsen van octopuspalen, het inrichten van schoolstraten en het plaatsen van fietsenstallingen. Uitgangspunt voor dit alles is het veiliger en aangenamer maken van de schoolomgevingen voor fietsers en stappers.