Charter Werftransport

De gemeentebesturen van de politiezone Kastze hebben het Charter Werftransport ondertekend en werken zo samen met de politie en de bouwsector aan een bereikbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zullen de gemeenten actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren. Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met politie Kastze, via 02/759 78 72. Meer informatie over het charter, vind je op charterwerftransport.be of neem contact op met de verkeersdienst via verkeer@zemst.be