Overal schoolstraten

Een schoolstraat is een straat nabij een school waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet is toegelaten. Meestal is dat aan het begin en het einde van de schooldag, gedurende een half uur. De straat is toegankelijk voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. Bewoners kunnen de straat uitrijden. De eerste Zemstse schoolstraat dateert van 2013 aan school De Waterleest.

Schoolstraten werden ingevoerd omdat bij het begin en einde van de schooldag de straat voor een schoolpoort vaak verandert in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Naast verkeersonveiligheid veroorzaakt deze verkeerschaos ook heel wat fijn stof en uitlaatgassen die in de school blijven hangen. Het zorgt ook voor heel wat ergernissen. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat de schoolomgeving gevaarlijk is … omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen. Een schoolstraat doorbreekt die vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Er komt meer plaats vrij voor voetgangers, fietsers en wachtende (groot)ouders. Hulpdiensten en opritten van buurtbewoners worden niet langer gehinderd door geparkeerde voertuigen. Wie toch met de auto naar school wil komen, parkeert best wat verderop en gaat te voet tot aan de schoolpoort. Tip: neem eventueel een step of kinderfietsje mee in de koffer van je auto.

Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.