Terugbetaling cursusgeld NT2

Aan mensen die een cursus Nederlands gevolgd hebben, komt de gemeente ook tussen in het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld wordt voor 50% terugbetaald onder bepaalde voorwaarden.

Voor wie?

 • Voor Zemstenaren die een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) volgen.

Voorwaarden

 • De cursisten moeten voldoen aan deze voorwaarden:
  • Ze volgden minimaal 120 uur les. Ze waren aanwezig in minimaal 80% van de lessen, of ze waren geslaagd voor het examen.
  • De cursisten zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Zemst gedurende het schooljaar waarin de cursus Nederlands gevolgd werd.
  • De cursisten kregen geen vrijstelling of korting voor het inschrijvingsgeld van de cursus.
 • Voldoe je aan de voorwaarden dan krijg je het cursusgeld voor 50% terugbetaald. 

Procedure

 • Het aanvraagformulier vind je hier.
 • Hoe vraag je dit aan?
  • Je vult een formulier in om de terugbetaling aan te vragen, ten laatste 5 maanden na het beëindigen van de cursus Nederlands als tweede taal.
  • Bij dat formulier voeg je deze documenten toe:
   1. een attest waaruit blijkt dat je ingeschreven was voor een cursus NT2 bij een erkende school voor de taalleergangen;
   2. een attest waaruit blijkt dat je het volledige inschrijvingsgeld betaald hebt;
   3. een attest waaruit blijkt dat je slaagde voor de examens, of een attest dat bewijst dat je aanwezig was tijdens minimaal 80% van de lessen.

Bedrag

 • 50% van het betaalde inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. 

Regelgeving

 • Het reglement voor de aanvraag van de terugbetaling vind je onderaan.