Integratie

De dienst Integratie co├Ârdineert integratiebevorderende projecten in de gemeente en is het aanspreekpunt voor nieuwkomers die meer informatie willen over oefenkansen Nederlands, vrijetijdsparticipatie, en dergelijke.