Loket Onderhoud Buitengebied

Het plattelandsproject ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ is het project waarin de gemeente samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, het Agrobeheercentrum Eco² en Pro Natura de handen in elkaar slaan om het landschapsonderhoud in Zemst naar een hoger niveau te tillen en te werken aan een kwalitatief klimaatbestendig landschap. Het gaat om het duurzaam onderhoud van (achterstallige beheerde) houtkanten en grachten. Meer info over het LOB: margot.degroote@brabantsekouters.be (T. 0491 02 16 90)

Via onderstaande reportage geven we je een beeld van de acties van de samenwerking rond het LOB-project in de gemeente Zemst. 

  1. Beheervisie pilootgebied ‘Westelijk landbouwgebied’

Het pilootgebied ‘het westelijk landbouwgebied’ is in kaart gebracht en er is een gedragen beheervisie uitgewerkt. In de visie is rekening gehouden met de aanwezige fauna en flora, landbouwactiviteiten, verkeersfunctie, landschappelijke functie, de waterhuishouding en eventuele circulaire economie. Het pilootgebied is verdeeld in zones en per zone is een doeltype (= richtlijn) bepaald. Het is de bedoeling om voor gans het grondgebied Zemst dergelijke beheervisie op te stellen. De visie van het pilootgebied vind je onderaan terug.

  1. Gemeentelijke subsidies

Landbouwers, natuurverenigingen en particulieren hebben de mogelijkheid om voor houtkanten of een knotbomenrij een onderhoudssubsidie te krijgen die in een aantal gevallen de beheerkost dekt. Link naar reglement en aanvraagformulier op E-loket.

  1. Procedure

Heb je grachten, knotbomen of houtkanten die aan beheer toe zijn, vul het onderstaand formulier in en breng het met een plannetje met aanduiding van de elementen binnen. We maken een planning op en doen een concreet voorstel (financieel en uitvoering). Of als je de werken zelf wenst uit te voeren, ondersteunen we graag bij praktische vragen en bij het aanvragen van de mogelijke vergoeding.

  • Per mail naar mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
  • Per post (Agrobeheercentrum Eco², Diestsevest 40, 3000 Leuven)

Meer info: T. 0473 38 48 74.