Loket Onderhoud Buitengebied

Zemst is een prachtige landelijke gemeente, gekenmerkt door een afwisseling van akkers en weilanden, doorsneden met houtkanten, bossen, bomenrijen, houtkanten en grachten. Die groene linten in het landschap zijn niet alleen een lust voor het oog, ze hebben ook een belangrijke natuurwaarde. Bovendien temperen ze erosie van landbouwpercelen door wind en water en zorgen ze voor beschutting voor dieren. Daarnaast spelen houtkanten een belangrijke rol in de captatie van CO2. Het onderhoud van deze kleine landschapselementen door het ‘hakken’ en het ‘knotten’ op specifieke wijze is dus erg belangrijk.

Wil jij hakhoutonderhoud doen in Zemst?

Heb jij als landbouwer, natuurvereniging of particulier interesse om deel te nemen tijdens de winter aan het ruimen van grachten, het knotten van knotbomen en het hakken van de houtkanten in de open ruimte, dan kan je terecht bij het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB).

Het LOB-team ondersteunt je met al jouw praktische vragen en bij het aanvragen van de mogelijke subsidies. Of je kan ook het beheer door hen laten doen, dan maken zij een planning op en doen ze een concreet voorstel (financieel en uitvoering). Vul het invulformulier in telkens vóór eind augustus van het jaar, te vinden onderaan op deze site.

Hoe gaan we te werk:

Indien je de werken zelf wenst uit te voeren, ondersteunen we je graag bij het aanvragen van de subsidie via het gemeentelijke reglement ‘Aanleg en beheer houtkanten en bomenrijen, en beheer ecologisch waardevolle graslanden’.

Indien je interesse hebt om het beheer door iemand anders uit te laten voeren of heb je praktische vragen, kan je contact opnemen met het LOB-team. Het LOB-team maakt een concreet voorstel met prijsofferte en eventueel subsidies die beschikbaar zijn om de werken uit te voeren. De ervaring van vorige jaren leert ons dat een groot deel van de onderhoudswerken bijna volledig door subsidie betaald kon worden. 

Contact LOB-team

Via onderstaande reportage geven we je een beeld van de acties van de samenwerking in het LOB.