Domeinvergunning nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen die werken uitvoeren op het grondgebied van de gemeente Zemst hebben een domeinvergunning nodig. Deze vergunning laat hen toe om werken uit te voeren op het openbaar domein. Niemand mag immers het openbaar domein innemen zonder voorafgaandelijke toestemming. Onder het openbaar domein verstaan we alle openbare wegen en andere eigendommen die door de gemeente of een andere overheid/instantie worden beheerd. 

Voorwaarden

De gemeente beslist in functie van de mogelijkheden en/of onder welke voorwaarden de toelating wordt gegeven.

Procedure

Een domeinvergunning vraag je online aan met dit formulier (kies voor type 'aanvraag domeinvergunning nutsmaatschappijen).

!Verplicht bij te voegen als bijlage: uitvoeringsplannen.

Als de inname van het openbaar domein hinder veroorzaakt voor het normale verkeer, ook al is die hinder minimaal, dan is er naast een domeinvergunning ook nog een vergunning 'inname van het openbaar domein' (signalisatievergunning) vereist. 
Zie verder op onze website onder 'Vergunningen inname openbaar domein'.