Vergunningen inname openbaar domein

Een aanvraag indienen voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op het openbaar domein

Wat is het?

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Aan deze toelating wordt een signalisatievergunning gekoppeld. De vergunning wordt afgeleverd voor maximum 2 maanden. Indien een verlenging nodig is, moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden omdat de situatie moet geëvalueerd worden.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt:

 • Het gebruiken van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden (en er dus een parkeerverbod nodig is) voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • Het plaatsen van containers of stellingen;
 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • Voor wegenwerken;
 • Voor nutswerken.

Vraag je vergunning ruim op voorhand aan! Afhankelijk van het type van inname moet de aanvraag uiterlijk 5 tot 15 werkdagen op voorhand worden aangevraagd!

Hoe aanvragen?

Je kan een vergunning aanvragen via het online platform EagleBe (werkt het optimaalst met ‘Google Chrome’ als browser) op één van de volgende manieren en je ontvangt steeds een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen.

 • Via het thuisloket.zemst.be waarbij je persoonlijke gegevens automatisch ingevuld worden bij het aanmelden via eID of Itsme
 • Via onderstaande knop

Aanvraag Vergunning

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld! In sommige gevallen zal je ook toestemming nodig hebben van De Lijn en/of van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Ben je niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Via het tabblad ‘Hulp nodig?’ kom je automatisch op de helpdesk Merkator waar verschillende artikels te vinden zijn met meer informatie over EagleBe.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer? Vul dan een nieuwe aanvraag in.

Bij een eerste gebruik van het EagleBe Smart City platform kan je je registeren. Via het EagleBe Portaal kan je je aanvragen indienen bij elke stad of gemeente in Vlaanderen. Daarnaast krijg je een overzicht van al je ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld. Zo kan u vanuit het EagleBe Portaal innames verlengen, evenementen kopiëren en zoveel meer.

Meer informatie:

Nieuw: vanaf 1 juni 2023 heffing van een retributie voor inname openbaar domein

Vanaf 1 juni 2023 wordt een retributie ingevoerd voor innames van het openbaar domein. Neem je de openbare weg drie dagen of minder in? Dan betaal je niets. Vanaf de vierde dag, worden kosten aangerekend. Dan betaal je € 10 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de vierde dag van de effectieve inname. Met deze retributie willen we ervoor zorgen dat de innames niet langer duren dan nodig. Innames van openbaar domein kunnen immers hinderlijk zijn voor de buurt en voorbijgangers.

De retributie kan je elektronisch betalen via het online platform EagleBe, dus bij jouw vergunningsaanvraag.

Iedere aanvrager kan de aangevraagde vergunning enkel annuleren via e-mail naar PZ.Kastze.Verkeer@police.belgium.eu én openbareruimte@zemst.be. Deze annulering moet ten laatste twee werkdagen vóór de voorziene aanvangsdatum gebeuren om het reeds betaalde bedrag terug te kunnen krijgen. Wanneer maar deels gebruik wordt gemaakt van de verleende vergunningstermijn na aanvang van de inname, is de betaalde retributie niet terugvorderbaar voor de resterende termijn.

Retributiereglement_voor_inname_van_openbaar_domein

Signalisatie, situatieschets en signalisatieplan?

Bij inname van het openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing.

Indien wordt gewerkt in fasen dan moeten verschillende, aparte vergunningen worden aangevraagd.

Indien je gebruik maakt van het trottoir, fietspad, rijweg en/of verkeersvrije plaatsen (woonerven/promenade/pleinen/winkelstraat/…) moet je een duidelijke situatieschets toevoegen met aanduiding van de volgende gegevens:

 • afmetingen openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, …)
 • alle bezettingen met afmetingen
 • vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, ….
 • welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein

Als de rijweg moet worden afgesloten, moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen en toevoegen als bijlage.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders, die hinder kunnen ondervinden, moeten minimum 24 uur op voorhand schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijke hinder. De aard en de duur van de hinder moeten worden omschreven.

Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen minstens 24uur op voorhand geplaatst te worden met een aangepast onderbord. Een lijst van de kentekenplaten van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen wordt overgemaakt aan Pz.Kastze.Verkeer@police.belgium.eu met als onderwerp: ‘Terugmelding Nummerplaten – dossiernummer en adres van inname’.

Indien verkeerssignalisatie en/of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moeten worden aangebracht dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. In voorkomend geval voeg je een kopie van deze toelating aan dit dossier.

De Lijn

Bij hinder aan een bushalte of inname van een busbaan of wanneer de openbare weg wordt afgesloten voor alle verkeer en hier normaal een bus van De Lijn rijdt, moet de aanvrager vervoermaatschappij De Lijn hiervan zelf verwittigen.

Contact De Lijn: omleidingen.vvrvlaamserand@delijn.be 

Het advies van De Lijn voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Gewestwegen

Voor inname van openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer. Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen met plan en vermelding van de termijn van inname, de ingenomen oppervlakte en de geplaatste signalisatie.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen.

De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.

Bij een inname die langer dan 24 uur duurt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een retributie aanrekenen.

Voor een gewestweg op het grondgebied van de gemeente Zemst dient u uw aanvraag te richten naar wegen.vlaamsbrabant.districtvilvoorde@mow.vlaanderen.be met vermelding van uw Rijksregisternummer en adres (dit is niet altijd het adres van de werken)

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Verkeersborden

Wanneer je jouw vergunning voor inname van het openbaar domein ontvangt, kan je als particulier de verkeerssignalisatie (indien nodig) bij onze uitvoeringsdienst van team Openbare Ruimte huren. 

Meer informatie hierover en een link naar het digitaal aanvraagformulier kan je terugvinden op ons website onder pagina https://www.zemst.be/huren-van-gemeentelijk-materieel.

Het materieel kan je afhalen bij onze uitvoeringsdienst in de Houtemsestraat 28 in 1980 Eppegem-Zemst of tegen betaling laten leveren.

Een professioneel aannemer bezit meestal zelf over het nodige signalisatiemateriaal en zorgt dan zelf – samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald – voor de plaatsing van de nodige verkeerssignalisatie.

Inname in jouw buurt

Wil je op de hoogte blijven van werkzaamheden in je buurt of weten waar en wanneer nutsmaatschappijen aan de slag gaan? Voortaan is het mogelijk om dit te raadplegen op een overzichtelijke kaart (werkt het optimaalst met Google Chrome als browser), via de kaarttoepassing op GEOPUNT.

Regelgeving

Nog vragen?

PZ Kastze – verkeer
www.kastze.be
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
Tel: 02 759 78 72
Pz.Kastze.Verkeer@police.belgium.eu

Gemeente Zemst
Team Openbare Ruimte
Tel: 015 62 71 37
openbareruimte@zemst.be