Agrobeheergroep Zemst

Lokale landbouwers, verenigd in de agrobeheergroep ‘Agronatuurbeheer Zemst’ en de Natuurpunt-afdeling ‘Kanaalregio Bos van Aa’, werken samen rond het beheer van een deel van het vroegere zandwinningsgebied Bos van Aa in Zemst. Daarover is een overeenkomst met de eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). 

Het vroegere zandwinningsgebied Bos van Aa, gelegen langs het zeekanaal Brussel-Schelde in Zemst, is zo’n 113 ha groot en erkend als Europees beschermd natuurgebied. Het maakt deel uit van het Europese netwerk Natura 2000, wat betekent dat het beheer ervan moet gericht zijn op het behoud van bepaalde dier- en plantensoorten én op het behoud van het gevarieerde reliëf van het gebied, met plassen, open vegetaties, moeras, een orchideeënrijk bos, soortenrijke graslanden en vochtige ruigten.

Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) ondersteunt land- en tuinbouwers om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Door samen te werken binnen een agrobeheersgroep kunnen landbouwers landschapsbeheer uitbouwen als een economische activiteit. 

Wil je aansluiten bij deze agrobeheergroep of wens je meer info, neem dan een kijkje bij het Agrobeheercentrum.