Aangifte schadevergoeding landbouwramp

Een landbouwramp is een ramp waarbij alleen schade is aan landbouwteelten. Het Vlaams rampenfonds komt tussen bij erkende landbouwrampen.

Bij overmacht zoals onweer, hagel, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, kunnen landbouwers een beroep doen op de gemeentelijke schadecommissie. Die stelt ter plekke de schade aan land- en tuinbouwteelten vast. Deze vaststellingen zijn van belang om uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s, als stavend document bij vraag voor uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds (als de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp).

Procedure

  • Heb je schade, vul dan het aanvraagformulier (onderaan) in en breng het zo snel mogelijk binnen bij het team Omgeving - Landbouw. Het is van belang dat de commissie zo snel als mogelijk ter plaatse de opgelopen schade kan opmeten.