Aangifte schattingscommissie schade aan teelten

Bij overmacht zoals onweer, hagel, overstroming, vorst of een langdurige periode van droogte of slecht weer, kunnen landbouwers een beroep doen op de gemeentelijke schadecommissie.
Die stelt ter plekke de schade aan land- en tuinbouwteelten vast. Deze vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s voor forfaitaire bedrijven. Maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten, het laten schrappen van percelen voor staalnames in het kader van de mestwetgeving of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.
(Enkel bij deze laatste situatie speelt ook het hebben van een bredeweersverzekering).

Procedure

  • Heb je schade, vul dan het aanvraagformulier zo snel mogelijk in. Het is van belang dat de commissie zo snel als mogelijk ter plaatse de opgelopen schade kan opmeten.