Werken aan gemeentelijke gebouwen

Hier kan u een overzicht vinden van de werken aan gemeentelijke gebouwen

Site Werken in Eigen Beheer

De gemeente Zemst gaat in 2019 van start met de werken aan de nieuwe site voor de technische diensten. Deze site zal het sluitstuk vormen van de eenmaking van de diensten van de gemeente en het OCMW en moet leiden tot een betere dienstverlening naar de inwoners toe. 

Onze technische diensten zitten vandaag verspreid in verschillende gebouwen. Deze huidige loodsen voldoen niet meer aan de geldende brandnormen en wetgeving. Dit maakt dat de onderhouds- en energiekosten hoog oplopen wat niet strookt met de duurzame visie van de gemeente. De huidige ligging van de werkliedensite zorgt momenteel ook voor conflicten aangezien dezelfde in- en uitrit wordt gebruikt voor zowel de werkliedensite als het recyclagepark.

Dit alles maakt de nieuwe werkliedensite dus geen overbodige luxe.

Het nieuwe gebouw zal voldoen aan alle hedendaagse eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en akoestische isolatie en zal de werkplek worden voor alle gemeentelijke werklieden (de groendienst, de dienst openbare werken, de techniekers, de klusjesdienst van het OCMW, de garagist en de magazijnier). Ook zal al het leidinggevend uitvoerend personeel en het administratieve personeel hier hun onderkomen vinden. We voorzien voor hen nieuwe moderne kleedkamers, sanitair en een refter met keuken en terras. Zo wordt dit gebouw een echt aangename werkomgeving. 

Verder worden er een conciërgewoning, kantoren, een stallingsruimte voor het wagen- en machinepark voorzien alsook een centraal magazijn en centrale werkplaats voor kleine herstellingen met aangepaste ateliers voor de techniekers.

De omgevingsaanleg van het perceel zal ook aangepakt worden. Zo zal deze nieuwe werkplek bijdragen tot de opwaardering van de leefomgeving en wordt de visuele leesbaarheid van het gebouw versterkt waardoor ook de buurtbewoners zullen mee kunnen profiteren van de opwaardering van de werkliedensite.

De huidige gebouwen zullen (deels) in gebruik blijven tijdens de bouw van het nieuwe gebouw waardoor de werking van de dienst Werken in Eigen Beheer gegarandeerd blijft tijdens de werken.

Bouw senioren- en Vlabinvest appartementen - in uitvoering

Voor het OCMW van Zemst worden er op de hoek van de Vekestraat en de Witloofstraat zes gelijkvloerse seniorenflats en zes Vlabinvest* flats op de etage gebouwd. Achter het gebouw wordt een park aangelegd dat via een brugje aansluit bij het speelplein in de Witloofstraat en toegankelijk is voor iedereen. Voor en naast het gebouw worden 18 parkeerplaatsen aangelegd. 

Vlaanderen Bouwt (Vlabo) coördineert het ontwerp en de uitvoering van dit project. De werken zullen vermoedelijk tot februari 2019 duren. Werfverkeer kan af en toe verkeershinder veroorzaken in de Vekestraat en de Witloofstraat.

* Vlabinvest is een autonoom provinciebedrijf dat betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aanbiedt in de Vlaamse rand rond Brussel. Mensen met een klein tot middelgroot inkomen kunnen zo in hun buurt blijven wonen.

Uitbreiding GBS De Waterleest - in uitvoering

De uitbreiding ven de gemeentelijke basisschool De Waterleest in Eppegem is in uitvoering. De lagere school krijgt drie nieuwe klassen op het gelijkvloers en drie op de verdieping. daarnaast komt er een nieuwe berging en wordt de refter vergroot. Ook de speelplaats en het grasveld krijgen een opknapbeurt.

De werken zullen vermoedelijk duren tot april 2019.

Woonproject Heidestraat - einde

De werken aan het nieuwbouwproject op het bouwperceel aan de Heidestraat tussen de woningen 95 en 122 zijn stilaan afgerond. Op de site worden acht appartementen gebouwd: vier gelijkvloerse en vier flats op de verdieping.
Voor het gebouw worden ook zes openbare parkeerplaatsen aangelegd.