Waaraan mag je je verwachten tijdens een selectieprocedure?

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
  • Ten laatste voor het selectiegesprek bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden;
  • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie (enkel voor zorg, Werken in Eigen Beheer en maatschappelijk werkers, voor de rest is dit niet van toepassing);
  • je spreekt de Nederlandse taal;
  • je voldoet aan het gevraagde diploma;
  • je slaagt voor de selectieprocedure. 
 
Het verloop van de selectieprocedure

De selectieprocedure wordt aangepast op basis van het vooropgestelde profiel.

Indien er meer dan 12 kandidaten zijn, vindt er een CV-screening plaats. De 12 beste CV’s worden dan geselecteerd en deze kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een mondelinge selectieproef met een jury.

Deze mondelinge selectie vindt plaats op een vast tijdstip. Tijdens het mondeling gesprek probeert de jury te achterhalen in welke mate jouw profiel overeenstemt met de vooropgestelde vacature. 

Afhankelijk van de functie vindt er bijkomend een praktische proef plaats (bv. medewerkers thuiszorg, werken in eigen beheer, zorgpersoneel) of een voorbereidende (thuis)opdracht.  

Kandidaten die deelnemen aan een procedure op B-niveau moeten na het mondelinge gedeelte een psychotechnische test uitvoeren op de computer (bv. verbale redeneertest, persoonlijkheidsvragenlijst, enzovoort). Deze psychotechnische proeven duren meestal 1 à 2u.

Kandidaten die deelnemen aan een procedure op A-niveau moeten na het mondelinge gedeelte een assessment uitvoeren. Je wordt in dat geval zelf uitgenodigd door het assessment center. Het assessment duurt meestal een halve dag.