Vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas vast.
De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen. Dit heeft ook betrekking op de Denderstreek.

De integrale plannen en alle bijhorende informatie zijn te raadplegen op www.stroomgebiedbeheerplannen.be.