Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Een speelstraat kan tijdens de zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus) van 9 tot 21 uur.

Vraag hier je speelstraat aan voor 15 mei 2023

Voor wie?

Ben je benieuwd welke straten er deze zomer een speelstraat worden? Vind via onderstaande kaart alle speelstraten in Zemst terug! 

Op volledig scherm weergeven

 • Van Innisstraat in Zemst - Elewijt, van huisnummer 3 tot einde doodlopende straat;
 • Het deel Kleinveld in Zemst - Weerde, aan de achteringang van de woningen van de Vredelaan met huisnummer 115 tot 137;
 • Sweynbeerstraat in Zemst - Elewijt, tussen de kruispunten van de Vekestraat en de Leliestraat;
 • Elewijtsesteenweg vanaf huisnummer 20 tot einde doodlopend straatdeel;
 • Ter Borchtstraat in Zemst - Elewijt, tussen de kruispunten van de Tervuursesteenweg en de Diependaalstraat.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:
 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:
 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.
Waaraan moet een Zemstse speelstraat voldoen?
 • Minstens 2/3 de van de bewoners in de straat verklaart zich akkoord met de inrichting van de speelstraat.
 • Vijf bewoners zijn bereid meter/peter (=speelstraatverantwoordelijken) te zijn.
 • Enkel gemeentewegen komen in aanmerking (maar geen verzamelwegen of verbindingswegen).
 • De lengte van de speelstraat en het aantal kruispunten is beperkt – lange straten kunnen dus enkel voor een bepaald deel speelstraat worden.
 • Er mogen parken, speeltuinen en scholen in de buurt zijn.
 • Handelszaken en parkings blijven bereikbaar.
 • Er zijn geen wegenwerken in de periode van de speelstraat.
 • Er is een positief verkeerstechnisch advies van de Verkeerscel nodig.
 • De verhouding van het aantal kinderen tot 12 jaar met het totaal aantal gezinnen moet positief doorwegen.

Procedure

 • Bewoners vragen zelf de speelstraat aan en nemen een bewonersenquête af.
 • De bewonersenquête wordt volledig en correct ingevuld en bezorgd via het online aanvraagformulier aan Gezin, Jeugd en Onderwijs voor 15 mei.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag. 
  • Zij houden toezicht op de straat en zijn aanspreekpunt voor de gemeente en de bewoners. Dit wil niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op straat spelen. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.
  • De bewoners zijn aansprakelijk voor de eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.

Na onderzoek op haalbaarheid beslist het gemeentebestuur of de speelstraat georganiseerd kan en mag worden. Meer info vind je in de brochure hieronder.