Locatie

Waar ligt het speelplein?

Let op, de speelpleinwerking verhuist uitzonderlijk deze zomer naar: 
GBS De Waterleest, Waterleestweg 20, 1980 Zemst-Eppegem. 

Hoe geraakt mijn kind daar?

Met de auto, te voet, de fiets, per skateboard. De gemeente verzorgt geen vervoer van en naar het speelplein. 

De kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar:

  • worden door hun ouders of hun vervangers naar het speelplein gebracht en afgehaald;
  • kunnen gebracht worden tussen 7.30 en 9 uur. Het programma start om 9 uur stipt. Wees niet te laat;
  • kunnen afgehaald worden tussen 16 en 18 uur. Wie na 18 uur nog aanwezig is, betaalt € 4 per extra half uur per kind (hiervoor wordt een factuur verzonden);
  • mogen voor en na de opvang het speelplein zelf verlaten om naar huis te gaan mits schriftelijke toestemming van de ouders.

Tieners tussen 13 en 15 jaar:

  • worden, indien gevraagd, met de fiets op het speelplein verwacht. Op die manier kunnen zij zich makkelijk binnen de gemeente verplaatsen met de begeleiding;
  • mogen na de speelpleindag het speelplein zelf verlaten en naar huis
    gaan.

De deelnemers zijn verzekerd voor ongevallen op de weg van en naar het speelplein, tijdens de opvang tussen 7.30 uur en 18 uur en wanneer zij deelnemen aan de activiteiten ingericht door de speelpleinwerking.