Inclusie

Mijn kind vraagt bijzondere aandacht. Is hier begeleiding voor?

Onze speelpleinwerking is er voor alle kinderen, ook kinderen die net dat beetje extra zorg nodig hebben.

Via je ouderaccount van Kwandoo kun je onder vragenlijsten specifieke opmerkingen over je kind doorgeven (medicatie, allergieën, …). Het is belangrijk dat deze vragenlijst goed ingevuld wordt, voor aanvang van de speelpleinperiode, zodat we rekening kunnen houden met de noden van jouw kind en eventueel extra zorg kunnen aanbieden. Wij brengen al onze hoofdanimatoren per groep op de hoogte van de specifieke noden. Zij proberen op hun beurt deze nood zo goed mogelijk te volbrengen. Kijk regelmatig je account na. Misschien zijn sommige zaken niet meer van toepassing of moet er iets gewijzigd worden!

Ons Speelplein Kaktus heeft ook een inclusiewerking. We werken met inclusie-animatoren die ervoor zorgen dat het kind opgenomen wordt in de gewone speelplein werking, maar respecteren steeds hun nood aan eventuele extra ondersteuning of een eigen rustplekje.

Inclusieouders zijn steeds welkom tijdens de wekelijkse voorbereidingszondag van de animatoren. Dit tussen 12 en 13 uur. Om zo de animatorengroep en inclusie animator te leren kennen.

Wil je beroep doen op de inclusiewerking*? Geef dan een seintje voor 15 april 2024 via jeugd@zemst.be

*De inclusie kan enkel doorgaan na overleg en wanneer er voldoende begeleiding is. Kinderen die ingeschreven worden en achteraf extra begeleiding blijken nodig te hebben, kunnen geweigerd worden.