RUP32 Landelijke woonfragmenten

Het gemeentebestuur maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op voor de landelijke woonfragmenten in het landelijk gebied van Zemst. Onder landelijk gebied wordt verstaan: het gebied, gelegen buiten de zes woonkernen, dat een overwegend open ruimtekarakter heeft. Het RUP behandelt alle woningen en andere bebouwing in het landelijk gebied.

Het doel is om vanuit het landschap te onderzoeken welke activiteiten zich kunnen integreren en op welke manier. Dit gaat naast wonen over functies zoals natuur, recreatie, bedrijvigheid en landbouw gelegen binnen de woonfragmenten, maar ook de relatie van mogelijks toekomstige zonevreemde woningen ten opzichte van deze functies.

Processtappen

Een RUP komt er niet van vandaag op morgen, maar is een proces waar heel wat overleg, inspraak en onderzoek voor nodig is. Op die manier evolueert de visie zoals opgenomen in de startnota naar een gedragen en uitgewerkt plan. Een gedetailleerde beschrijving van het doorlopen en toekomstige proces kan je terugvinden in de procesnota. De vooropgestelde planning (hiervan kan om diverse redenen afgeweken worden) ziet er als volgt uit:

Startnota Augustus 2023
Scopingsnota Februari 2024
Voorontwerp RUP Juni 2024
Ontwerp RUP November 2024
Definitief RUP April 2025

De publieke raadpleging van de startnota werd op 16 oktober 2023 afgerond. De ontvangen suggesties, ideeën, opmerkingen en adviezen werden verwerkt in de scopingnota. Momenteel werken we volop aan het voorontwerp van het RUP.

Een plan voor en met de Zemstenaar

Inzage

Van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023 lag de start- en procesnota ter inzage.

Infomarkt

Op de infomarkt van woensdag 20 september 2023 werd de startnota toegelicht. Het verslag van de infomarkt en de tentoongestelde panelen kan je terugvinden onderaan deze pagina.

Info

Team Omgeving, tel. 015 61 88 90, omgeving@zemst.be

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte In Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.