Retributiereglement verhuring materieel

Inwoners, (niet) erkende verenigingen en scholen kunen materiaal huren van de gemeente.

Je kan het nieuw retributiebesluit dat goedgekeurd werd door GR 24-02-2022 raadplegen.

Verdere info en aanvragen kan je op deze pagina vinden.