Retributiereglement op het gebruik van het privé-funerarium

De retributie heeft betrekking op het gebruik van het privé-funerarium S. Nees voor de opneming, bewaring, opbaring en lijkverzorging van de lichamen van overledenen die aan de gemeente toevertrouwd zijn omdat de bescherming van de openbare gezondheid het vereist of omdat het stoffelijk overschot niet kan bewaard worden op de plaats van overlijden of ter identificatie van het stoffelijk overschot van onbekende personen en van personen waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een gerechtelijke beslissing.